Dünyanın bakır ihtiyacının %40'ı geri dönüşümle karşılanmaktadır. Bu örnek ikincil metal sanayisinin kaynak korunumunu ve insanlığın sonlu kaynaklara olan bağımlılığını azaltması konusundaki katkısını ortaya koymaktadır. Daha da fazlası geri dönüştürme işleminde bakır, alüminyum, kurşun ve teneke gibi maddelerin madenlerden çıkarılıp işlenmesine göre çok daha az enerji kullanılmaktadır. Ayrıca metal geri dönüştürme işleminin büyük çapı insanlığın en çok değer verdiği altın, gümüş gibi metaller ve elektronik araçları (örn. bilgisayar) da içermektedir.

Bu metaller genellikle dökümhanelerde, endüstriyel işlemlerde atıklar halinde ve daha birçok karmaşık metal işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Geri dönüşümcü bu metallerin her birine ayrı önem vererek bunların tekrar geri kazanılması için elinden geleni yapmalıdır.