Haberler

Dünya genelinde hızla artan nüfusla ortaya çıkan çöp miktarı da her geçen gün artıyor. Bilim adamları, çoğalan nüfusunun yarattığı çöp dağlarından kurtulabilmenin yollarını araıyor ve bu konuyla ilgili teknolojiler geliştiriyor. Oluşan çöplerin toplanması, depolanması yada yok edilmesi için her geçen gün yeni bir sistem oluşturuluyor. “Yeniden kazanım” ve “geri dönüşüm” de bu sistemin bir parçası ve sağladığı ekonomik kazançla da gelişmiş ülkelerde en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Türkiye’de de geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamasının işleyebilmesi için gerekli olan ortam var. Ancak toplumda konuyla ilgili yaygın bir bilinç ve duyarlılık olmadığı için bu yolla sağlanabilecek trilyonlarca liralık kazanç ve çevre temizliği açısından oluşabilecek kazanımlar çöp dağlarının karmaşık ve çirkin dünyasında kaybolup gidiyor.

NEDİR GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM ?
Avrupa'da pek çok ülkede kullanılan ve kullanılabilir atıklar için hazırlanmış özel bölmelere ayrılan çöp kutuları yavaş yavaş Türkiye'de de görülmeye başladı. Ancak henüz sayıları çok az.
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Projeler Koordinatörü Cezmi Neyim geri kazanım ve geri dönüşümü şöyle açıkladı: “Geri kazanım ve geri dönüşüm birbirinden farklı kavramlardır. Geri kazanım, geri dönüştürülebilir atıkların normal çöplerden ayrı olarak toplanması temiz bir şekilde saklanmasıdır. Geri dönüşüm ise toplanan bu atıkların bir geri dönüşüm sanaayii kuruluşunda işlenerek tekrar çeşitli şekillerde kullanıma sunulmasıdır.”
Geri kazanım ve geri dönüşümün Entegre Atık Yönetimi denilen bir sistemin birbirini temamlayan iki parçası olduğunu belirten Neyim, evlerimizde oluşturduğumuz çöplerin içinde yeralan plastik, cam, kağıt, metal ve karton kutuların geri dönüştürülebilir atıklar olduğunu belirtti.

YILDA 20-22 MİLYON TON ÇÖP ÜRETİYORUZ
Vahşi dopolama sahası adı verilen alanlarda biriktirilen çöpler, çevre ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.
ÇEVKO’ nun verdiği bilgilere göre türkiye yılda yaklaşık 22 milyon ton çöp üretiyor. Bu rakam sadece evlerden toplanan yani belediyelerin toplamakla yükümlü olduğu çöp miktarı. Bunun dışında sanayi kuruluşlarının ürettiği çöpler de var.
ÇEVKO Proje Koordinatörü Neyim yaptığı açıklamada, “Ağırlık olarak bu atıkların yüzde 12 veya 15’i geri kazanılabilir atıklardan oluşuyor. Miktar olarakdta bizim çöpümüz içerisinde 2,5 - 3 milyon ton, değerlendirilebilir atık var. Hacim olarak baktığımız zaman bizim toplam çöp hacmimizin yüzde 35 ‘ini temsil ediyor.” şeklinde konuştu.
Neden geri kazanımın cevaplarından birisi bu.

NEDEN GERİ KAZANIM?
Türkiye'de yerleşmiş bir belediyecilik sistemi var. Belediyeler oluşturulan çöpleri topluyor.
Sadece evsel atıklarla ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Neyim, geri kazanımın getirdiği ekonomik kazanç miktarı hakkında da bilgi verdi. Neyim, “2,5 - 3 milyon ton ambalaj atığını hiç bir işlemden geçirmeden sadece geri kazansanız, yani plastiği, kağıdı, metali, camı normal çöpünüzden ayırıp koysanız, buradan elde edilen kazanç yaklaşık 100 trilyon lira. Örnek vermek gerekirse bir kilo kullanılmış pet fiyatı 120 bin lira, 1 kilo camın fiyatı 15 bin lira, kağıdın cinsine göre kilosu 40 ila 110 bin lira arasında değişiyor. Biz ne yapıyoruz? Bu değerli addeleri elimizle hergün çöpe atıyoruz. Yani yılda 100 trilyon liradan fazla bir kazancı bu şekilde ellerimizle çöpe atıyoruz” dedi.
Enerji ve hammadde kazancı

Geri kazanılan yani toplanan kullanılabilir atıkların bir diğer getirisi ise bu atıkların işlenmesi yani geri dönüşümü sonucunda ortaya çıkıyor. Neyim’in verdiği bilgilere göre bir ağacı kağıda dönüştürene kadar 100 birim enerji kullanılıyorsa, kullanılmış bir kağıdı geri dönüştürürken bu oran 10 birim civarına iniyor. Çünkü işlemesi daha kolay. Ayrıca bu şekilde üretimde kullanılan hammadde açısından da büyük bir kazanç elde ediliyor. Kağıt için ağaç, plastik için petrol kullanılmıyor.
Türkiye’de de geri dönüşüm sanayii oldukça gelişmiş durumda. Buna rağmen geri dönüşüm alanındaki kaybımızın bu kadar büyük rakamlarda olmasının sebebi ise toplum olarak bu konda bilinçsiz olmamız ve gerekli kanuni düzenlemelerin olmaması.

ÇÖPLERİMİZ ÇOK KALİTESİZ
Çöpünde kalitesi olur mu? demeyin. Dünya standartlarında çöpün kalitesi o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, çöp kalitesi açısından sınıfta kalmış durumda. Çünkü çöpün içindeki kullanılabilir malzeme ayrılmıyor.
Yani yemek artıkları, evlerden çıkan kimyasal atıklar hepqsi bir arada toplanıyor. Bu da geri kazanım alanında çok büyük kayıplara neden oluyor. “Bizim atıklarımız karışık toplanıyor” diyen Neyim, en büyük sorunlarında burada oluştuğunu belirtti.
Neyim, “Atıklar karışık toplanınca kirleniyor ve değerini yitiriyor. Ayrıca bu atıklar işlenmeden önce tekrar temizliğe tabi tutuluyor. Bu da geri dönüşüm sanayiine fazladan bir mali külfet getiriyor. Bir örnek vermek gerekirse Derince’de Yeşil Plastik adı altında bir geri dönüşüm fabrikası kuruldu. Oldukça da büyük bir yatırımdı. Ancak buraya gelen kullanılmış plastik malzeler çöplüklerden toplanan malzemeler olduğu için temizlik maliyeti çok yükseldi. Bir süre sonra fabrikanın geri dönüştürerek ürettiği plastik hammadde orjinal plastik hammaddesinden daha pahalıya mal olmaya başladı ve fabrika şu anda kapalı. Tek nedeni temiz plastik atık bulunamaması” dedi.

AZ ATIK TOPLANIYOR AMA NASIL TOPLANIYOR?
Türkiye'de sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte oldukça geniş bir kitle, hayatını çöplüklerden topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları toplayıp satarak hayatını sürdürüyor.
Düzenli bir sitemi yok. Çöplerin toplanıp döküldüğü açık alanlardan yada şehir içlerindeki çöp konteynerlerinden atıkları toplayan vatandaşlar vasıtasıyla cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar toplanıp satılıyor. Ama bu sağlıklı ve verimli bir yöntem deği. Ayrıca Neyim’in verdiği bilgilere göre bu yöntem ekonomik bir yöntem de değil. Çünkü çöpler toplandıktan sonra atık sahalarına taşınıyor. Ayrıca bir de oralardan toplanıp tekrar geri dönüşüm fabrikalarına getiriyor. Bu işlem sırasında kullanılabilir malzeme yoğun bir kirliliğe maruz kalıyor ve değerini yitiriyor. bazı yabancı ülkelerde çöp toplayan bu insanlar belediyeler tarafından ya da özel kuruluşlar tarafından eğitilerek işçi statüsünde çalıştırılıyor. Ülkemiz de de bu yöntemin uygulanması ileri vadede düşünülen projeler arasında.

YASAL BİR YAPTIRIM YOK
Avrupa’da bazı ülkelerde çöplerin içindeki geri dönüşümlü maddelerin ayrı toplanması yasal bir zorunluluk. Ancak ülkemizde böyle bir uygulama yok. herkes çöpünü istediği şekilde atabiliyor. Neyim’in verdiği bilgilere göre bu konu ile ilgili baz yönetmelikler var fakat yaptırımları yok. Bu alanda hazırlanacak yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ambalajlı mamul üreten firmalariçin yasal bir zorunluluk var. Bu firmalar her yıl ürünleri için kullandıkları malzemenin belirli bir miktarını geri dönüştürmek zorunda.
Bu miktarın ne kadar olacağı Çevre Bakanlığı tarafından belirleniyor. Geçen dönemin rakamlarına göre firmalar ürünleri için kullandıkları cam miktarının % 36’sını, plastiğin % 30’unu, metalin % 25’in, içecek kartonlarının % 20’ sini geri dönüştürmek zorunda. Ancak ambalajlı ürün ürettiği halde bu uygulamaya katılmayan yani yasal olmadan çalışan firmaların sayısı da oldukça fazla.**

NE YAPILABİLİR?
Herşeyden önce çöpleri toplayan yerel yönetimlerin bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerde sorumlu oldukları alanda geri dönüşümün önemini ve sağladığı ekonomik kazançları halka anlatmalı ve bu şekilde işleyen bir sistem oluşturulmalı. ÇEVKO Vakfı, belediyelerle uygulamalı çalışmalar yapıyor. Geri kazanım ve geri dönüşüm sisteminin tam ve doğru olarak uygulanabilmesi için gerekli projeleri gönüllü olarak hazırlıyor ve kullanıma sunuyor. Geri kazanım sistemini oturtmak belediyeler için aynı zamanda büyük bir gelir demek. Çünkü bu sayede hem bu hacmi büyük atıklar için harcanacak taşıma ve alan masrafından kurtulunuyor hem de geri kazanılan bu atıkların geri dönüşüm sanayiine satılmasıyla ek gelir elde ediliyor. ÇEVKO’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Neyim Türkeye’de halkın konu hakkında çok bilinçsiz olduğunu ama detaylı olarak anlatıldığında ve yaralarından bahsedildiğinde çalışmaya dört elle sarıldıklarını belirtti ve belediyelerin ve çevre Bakanlığı’nın bu konuda daha duyarlı çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

ÇEVREYİ KORUMAK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
Tekrar kullanılabilir atıkların geri kazanımı çevre açısından da çok önemli. Doğaya atılmış bir pet şişenin yok olması için 1000 yıl geçmesi gerekiyor ve dünya bir yılda tonlarca pet şişe kullanıyor. Bu atıklar gelişi güzel doğaya terk edildiğinde bir süre sonra oluşan kirliliği temizlemek için yine çok büyük rakamlar ödeniyor. Bütün bu zahmete ve harcamalara katlanmamak ve üstüne üstlük büyük ölçüde gelir elde etmek için yapılacak şey aslında çok basit. Kullanılabilir atıkları diğer çöplerden ayrı toplayıp bu amaçla üretilmiş özel kumbaralara bırakmak. Eğer bu tarz atık kumbaraları yoksa yetkililer bu konuda uyarmalı ve çöpe giden trilyorlarca liranın kurtarılmasını sağlamalıyız.

ELİNİZİN ALTINDA BULUNMASI GEREKEN BİR KİTAP
Ayrıca çevre hakkında yaptıkları ses getirici çalışmalarla adını duyuran Doğal Hayatı Koruma Derneği, evlerimizde, iş yerlerimizde bu konu hakkında neler yapabileceğini belirten ve pratik öneriler getiren bilgilindirici bir kitap yayınladı. Doğadaki Ayak İzlerimiz adını taşıyan kitap çevre konusunda duyarlı herkesin özellikle de öğretmenlerin ve ebevenlerin elinin altında olması gerekin bir kitap.
Kitabı edinmek için Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin 0 212 528 20 55’i arıyarak gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
Aslında çevre için ve ekonomi için yapabileceğimiz şeyler o kadar çok ve basit ki. Sadece birazcık duyarlılık, birazcık ilgi ve çöplerle kullanılabilir atıkları ayrabileceğimiz iki çöp kovası. İyi bir başlangıç için yeterli.
**Rakamlar ÇEVKO tarafından verilmiştir.

Katı atıklar ve geri kazanım konusunda bunları biliyor musunuz?

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.

Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır.

Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir.

Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.

Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına, "çevre ile uyumlu atık yönetimi" denilmektedir.

Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır.

Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebilriz.

Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız.

Ülkemizde ilk çöp faciası 28.04.1993 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada usulüne uygun bir döküm yapılmadığı için kayma olmuştur.

Ülkemizde bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama yapılmaktadır.

Ülkemizde faaliyette olan bir kompost tesisi bulunmaktadır.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyenin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut iş yeri ve diğer şekillerde ( boş bulunanlar dahil ) kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ ne tabidir.

Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarmamız gerekir.

Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönecektir.

İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine doğal bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan ürünleri tercih etmek gerekir.

Kullan - At piller yerine yeniden doldurulabilir pilleri kullanalım.

Aspest ısıya ve ateşe dayanıklı ve yalıtımlı bir malzemedir. Elektrik sanayinde, dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kontak yapabilecek bölümlerinde, buhar, gaz, su ve diğer sıvıların taşıma borularında vs. kullanılmaktadır. Aspest çeşitli solunum yolları ile ciğerlere gitmesi durumunda insan ve diğer canlılara zararlıdır. Özellikle kanserojen riski taşıdığı tespit edilmiştir.

Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor musunuz?

Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine "geri kazanım" denilmektedir.

Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.

Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen çalışmalar vardır. Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.

Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir ham maddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.

Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim.

Kâğıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp kullanılmış kağıtları geri kazanalım.

Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz.

Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.

İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların % 44 'ü okunmamaktadır.

Bir ton kullanışmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.

Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır.

Bir insan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirmektedir.

Bir büro elemanı yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.

Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba, seper ve fileleri tercih edelim.

Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddelerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.

Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılmaktadır.

Yeni üretime kıyasla, matal ve plastikte % 95 enerji tasarrufu sağlarız.

Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edillmiş olacaktır.

Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, ciklet 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süre ile yok olmamaktadır.

Evsel atıklar arasında cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar krılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, kireç taşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür.

“GERİ DÖNÜŞÜMDEN EKONOMİYE1,3 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI”

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “2013 yılında, geri dönüşüme tabi tutulan atıkların rakamlarını açıkladı. Bakan Güllüce 2013 yılında geri dönüşümden ekonomiye 1,3 Milyar TL destek sağlandı” dedi

Atık piller, atık yağlar, plastikler, kâğıt karton atıkları geri dönüşüm ile ekonomiye geri kazandırılıyor.

 

2013 Yılında ne kadar atık toplandığını ve ekonomiye ne kadar katkı sağlandığını Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce açıkladı. Bakan Güllüce yaptığı açıklamada; “Ömrünü tamamlamış 117 Bin ton lastikten 37,5 milyon, 64 Bin ton atık akümülatörden 87,5 milyon, 18 Bin 750 ton atık motor yağından 23 milyon, 10 Bin 648 adet ömrünü tamamlamış hurda araçtan 59 milyon, 1 Milyon 900 Bin ton kâğıt, plastik, cam ve metal ambalaj atığından 1,1 milyar ekonomiye katma değer kazandırılmıştır” dedi.

Bakan Güllüce sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca 232 adet söküm amaçlı gelen gemiden 750 Bin ton hurda ve bu hurdaların geri dönüşümü sonucu elde edilen gelir yaklaşık 720 milyon TL’dir. Buna ilave olarak, çevresel etkileri yüksek olan 526 ton atık pil de toplanarak bertarafı sağlanmıştır.”

-Geri dönüşüm tesislerinde 60 Bin kişi çalışıyor

Atıkların ekonomiye bir diğer katkısının ise “istihdam” olduğunu vurgulayan Bakan Güllüce: “Türkiye 2002 yılında bu alanda yaklaşık 5 Bin çalışan ve 60 Milyon TL katma değer sağlayan bir noktada iken 2013 yılında 60 Bin çalışan ve 1,3 Milyar TL katma değer sağlayan bir noktaya gelmiştir. Bu rakamlara yurtdışından ülkemize getirilerek sökümü yapılan ve demir çelik sanayisine hammadde oluşturan gemi söküm hizmetlerini de eklersek ekonomik kazanç 2,1 Milyar TL’yi bulmuş durumdadır” şeklinde konuştu.

Adana Atık Geri Dönüşüm FirmasıTabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. 

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir. 

Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır. 

Atıkların önemli bir miktarını geri dönüştürülerek ve yeniden kullanılabilir malzemeler yapılmaktadır. Örneğin; atıklar içindeki cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir hammadde olarak değerlendirilebilmektedir. Bu atıkların hammadde gibi kullanılarak şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülmelerine geri dönüşüm denir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırmak sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur. 

Geri Dönüşümün 3 Ana Basamağı
 Hangi Maddeler Geri Dönüştürülebilir? Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal plastik ve cam atıklar ile kâğıt ve karton oluşturmaktadır. Bunun yanında kemik, tekstil parçaları da özel ayırma tesislerinde geri dönüştürülebilmektedir.

Geri Dönüşüm Sisteminin 5 Temel Basamağı:
1. Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.
2. Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.
3. Sınıflama;Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.
4. Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
5. Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır.

Geri Dönüşüm Ne İçin Önemlidir?
1. Doğal Kaynaklarımız Korunur;
2. Enerji Tasarrufu Sağlanır;
3. Atık Miktarı Azalır;
4. Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir.

Çevre Haberleri

Çöplükte trilyonlar ...

Dünya genelinde hızla artan nüfusla ortaya ...

Geri Dönüşüm ve Katı Atık

Katı atıklar ve geri kazanım konusunda ...

2013 Geri Dönüşüm Yılı ...

“GERİ DÖNÜŞÜMDEN EKONOMİYE1,3 MİLYAR TL ...

Geri Dönüşüm Nedir

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, ...

AGD Galeri

AGD İletişim

 • Yeşiloba Mahallesi 46237 Sk.
  No: 35 Seyhan / Adana
 • +90 322 290 33 03 (Tel&Fax)
  +90 533 479 08 95
 • info@adanageridonusum.com.tr

Adana Geri Dönüşüm

Firmamız, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca atık toplama kuralları çerçevesinde, konteyner sistemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmekte ve müşterilerinin de beğenisini kazanmış durumdadır. Adana Geri Dönüşüm olarak, ülke ekonomisine kazandırdığımız ambalaj atıkları güvenli bir şekilde toplanarak geri dönüşüm tesislerine kadar büyük özveri ile taşınmaktadır. Detaylar ...

Departman İletişim

 • Muhasebe Departmanı
 • muhasebe@adanageridonusum.com.tr
 • Çevre Departmanı
 • cevre@adanageridonusum.com.tr