Kağıt geri dönüşümü atık kağıtları toplamak ve bunları tekrar kullanılabilir kağıt ürünleri haline getirme işlemidir. Geri dönüştürülebilir üç kağıt kategorisi bulunmaktadır:

Üretim Atıkları, Tüketim Öncesi Atıklar ve Tüketim Sonrası Atıklar

Üretim atıkları; kağıt ürünleri üretimi sırasında ortaya çıkan atıklardır ve doğrudan tekrar bu üretim merkezlerinde kullanılırlar.

Tüketim öncesi atıklar; kağıt ürünlerinin son kullanıma hazırlanmasından önce ortaya çıkan atıklardır.

Tüketim sonrası atıklar ise; kullanılan kağıt ürünlerinin atılması sonucunda ortaya çıkar ve kağıt atıklarının büyük kısmını oluştururlar. Bunlar dergiler, eski ajandalar, defterler, gazeteler gibi ürünlerdir. Geri dönüşüme uygun kağıtlara "hurda kağıt" denir.